कृषि प्रदेश २ को मुख्य पेसा हो र यसको लागि यहाँ विभिन्न सिचाइ योजनहरू छन । बागमती सिचाई योजना यस प्रदेशको ठुलो योजनामा पर्दछ ।

फोटो
Bagmati dam